W związku z udziałem w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł są dostępne dwa konkursy dla uczniów klas 1-8.

1. Konkurs plastyczno - literacki
2. Rozwiąż krzyżówkę

Zachęcam wszystkich Uczniów do udziału w konkursach. Wszelkie szczegóły znajdziecie w regulaminach oraz u wychowawców. Prace konkursowe należy złożyć do 25.10.2021 u wychowawców bądź do pokoju pedagoga szkolnego. Do udziału w konkursie niezbędna jest zgoda Rodzica/Opiekuna.

Koordynator: Ilona Jeżewska

Regulaminy

Zgoda 1

Zgoda 2