Internetowa Platforma Specjalistyczno - Doradcza  „Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli”  Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W ramach Programu Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego na platformie dostępnej pod adresem www.pwpp.uksw.edu.pl
zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą skorzystać z indywidualnych bezpłatnych konsultacji ze specjalistami.
Wsparcia udziela ponad 20 różnych specjalistów (psychologów, pedagogów i psychoterapeutów), którzy mają wieloletnie, bogate doświadczenie w pracy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej i psychoterapeutycznej.

Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli