Regulamin konkursu plastycznego „Książka - Moja rodzina i Ja”

 ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu jest pedagog i psycholog szkolny Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach.

 

CELE KONKURSU

- celem konkursu jest promowanie rodziny i więzi międzypokoleniowych

- pogłębienie  świadomości na temat wartości i roli rodziny w życiu człowieka

- integrowanie ludzi z różnymi potrzebami

- pobudzanie aktywności uczniów

- dbanie o rozwijanie swoich zainteresowań i pasji

- kreatywne spędzanie wolnego czasu

 

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas IV-VI.

 

 FORMA KONKURSU

- Uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartkach A4

- Uczniowie mogą wykonać całą książkę związaną z rodziną (zaprojektowanie okładki, 3-4 strony przedstawiające rodzinę) lubprojektują okładkę książki lub projektują stronę z książki lub pracę wykonują w formie komiksu

- Praca może być wykonana dowolną metodą plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów

- Praca powinna zawierać dane autora (imię, nazwisko, klasa)

- Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia

- Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną

- Prace należy przynieść do pokoju pedagoga

 

PRZEBIEG, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

 - Prace plastyczne należy przynieść do pokoju pedagoga do 03.06.2022

- Ogłoszenie wyników nastąpi 06.2022

- Za udział w konkursie uczniowie otrzymają punkty plusowe (+5 pkt) oraz dyplomy