Polecamy materiały opracowane przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Katowicach

Zadbaj o emocje:


https://cloud2u.edupage.org/cloud?z%3A9mFu%2BF58OMDuQenVrz7gAob0TkPst5skMtSjb%2FGaggM7AUiG9aiI0DI%2Fckb1IjHx


Stres w pigułce:


https://cloud7u.edupage.org/cloud?z%3Arz6iYcvNhJLRONQuk0KOKecjuh%2F3dHrB%2FihuSIdN3eR9IyEddagrt%2FcZH77fBexD