REGULAMIN BOISKA SZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR !7 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KATOWICACH

 1. Osoby przebywające na obiektach sportowych powinny dbać o wszystkie urządzenia i wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem.
 2. Dzieci w wieku przedszkolnym mogą przebywać na obiektach tylko pod opieką osoby dorosłej.
 3. Dzieci i młodzież mogą przebywać na obiektach za zgodą rodziców i na ich odpowiedzialność.
 4. Za wszelkie uszkodzenia spowodowane na terenie boiska odpowiada osoba która  wyrządziła szkodę lub jej opiekun.
 5. Za wypadki powstałe w trakcie pobytu ucznia na boisku po lekcjach szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Obiekt udostępniamy nieodpłatnie  w godzinach:
 • w okresie letnim od 17:00 do 20:00,
 • w okresie zimowym do zmroku.

      7. Na obiekcie obowiązuje zakaz 

 • spożywania napojów alkoholowych
 • palenia papierosów
 • używania boiska i bieżni w niewłaściwy sposób
 • wprowadzania psów
 • używania wulgarnych słów