Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie


Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach informuje ,że zgodnie z komunikatem MEiN

od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego br.:

-uczniowie klas 1- 4 będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.
-uczniowie klas 5-8 będą mieli zajęcia w formie zdalnej

 Zajęcia edukacyjne dla klas V-VIII będą się odbywały zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą platformy TEAMS.

Wszystkie zajęcia edukacyjne będą trwały 30 minut, pozostały czas lekcji (15 min) to praca samodzielna nad zadaniami zgodnymi z tematem lekcji omówionymi przez nauczyciela.

Ocenianie uczniów w tym czasie będzie się odbywało zgodnie z PSO obowiązującym w czasie nauczania zdalnego.

 

Zobacz obraz źródłowy