Harmonogram wejść

Świetlica  szkolna czynna w dniu 1.09.2021r.

od godziny   7.00 - 17.00   w obiekcie przy ul. Józefowskiej,

od godziny   7.00 - 16.00   w obiekcie przy ul. Dekerta

 

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie zgłoszonych obiadów w dniu 1.09.2021r. od godz. 12.00

 

Prosimy o bezwzględne zastosowanie się do poniższych zasad bezpieczeństwa:

  1. Do szkoły może przyjść uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
  3. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą na teren budynków szkoły,  pozostawiają dzieci w obszarze wyznaczonym,  wyjątek stanowią rodzice/ opiekunowie uczniów klas pierwszych, którzy towarzyszą  uczniom /jednemu dziecku towarzyszy jeden rodzic/opiekun.
  4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły, tj. uczniowie, rodzice/opiekunowie, klienci zobowiązani są do zastosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
  5. Uczniowie wchodzą do budynku szkoły w osłonie ust i nosa, po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej uczeń ściąga osłonę.
  6. W częściach wspólnych budynków szkoły (korytarze, toalety) obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
  7. Po wejściu do szkoły wszyscy zobowiązani są do zachowania dystansu min. 1,5m.
  8. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

                                                        SERDECZNIE ZAPRASZAMY,   Aleksandra Musioł - Dyrektor szkoły

 

              Ks. Proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych przy Al.  Korfantego serdecznie zaprasza na

 Mszę Świętą w intencji społeczności szkolnej z  okazji rozpoczęcia roku szkolnego 1.09. 2021r. godz.       8.00  w kościele parafialnym.

   Udział we Mszy św. jest dobrowolny, dzieci uczestniczą we Mszy św. pod opieką rodziców.