Dyrektor Szkoły podaje do wiadomości organizację zakończenia roku szkolnego 2020/2021

 

Katowice, 21.06.2021r.

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE, DRODZY UCZNIOWIE!


Msza Święta w intencji społeczności szkolnej z okazji zakończenia roku szkolnego zostanie odprawiona 24.06. 2021r. godz. 18.00 w kościele NMP Wspomożenia Wiernych przy Al. Korfantego.

Udział we Mszy św. jest dobrowolny, dzieci uczestniczą we Mszy św. pod opieką rodziców.


Dnia 25 czerwca 2021r. odbędzie się zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w obydwu obiektach szkoły: klasy I- III przy ul. Józefowskiej , a klasy IV- VIII przy ul. Dekerta zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. W razie pytań proszę o kontakt z wychowawcą klasy.
Z uwagi na sytuację pandemiczną zakończenie roku szkolnego odbędzie się bez udziału Rodziców/Prawnych Opiekunów. Wyjątek stanowić będą jedynie zaproszeni Rodzice/ Prawni Opiekunowie klas III / koniec I etapu edukacyjnego/ i klas VIII / ukończenie szkoły podstawowej/.

Świetlica szkolna czynna w dniu 25.06.2021r.
od godziny 7.00 - 17.00. w obiekcie przy ul. Józefowskiej, a od 7.00- 16.00 przy ul. Dekerta

Obiady w dniu 25.06.2021r. będą wydawane od godziny 12.00.
Przypominamy wszystkim, o stosowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego/ dezynfekcja rąk, maseczki w strefach wspólnych itp..SERDECZNIE ZAPRASZAMY, Aleksandra Musioł - Dyrektor szkoły

 

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU- 25.06.2021


UWAGA !
Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonymi w harmonogramie godzinami.

 

Klasy IV – VIII
Budynek przy ul. Dekerta 1


Klasy I – III
Budynek przy ul. Józefowskiej 52

 

 

 

Zakończenie roku szkolnego | Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami  Integracyjnymi