Szanowni Rodzice/ Prawni Opiekunowie

podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z dn. 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. z 2020r., poz. 410 ze zm.

 

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 roku zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r., poz. 410 ze zm.), Dyrektor Szkoły nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach:

  1. Przedłuża czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły do dnia 26.06.2020 roku.
    Do 26.06.2020 roku przedłuża się stacjonarną realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach I-III, rewalidacje indywidualne i konsultacje zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Z poważaniem

Aleksandra Musioł

Dyrektor Szkoły