Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie

Od 25.03.2020r. rozpoczynamy obowiązkowe zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W związku z ukazaniem się rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 ze zm. )

Przedłuża się okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły do dnia 10.04.2020r.

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. z 2020 r., poz. 493. ) od dnia 25.03.2020r. mamy obowiązek kształcenia uczniów na odległość.

 

O szczegółowych zasadach organizowania kształcenia uczniowie i rodzice zostaną powiadomieni przez dziennik elektroniczny.