Stypendium szkolne na II półrocze roku szkolnego 2019/2020 może być już realizowane.

Zalecane są 3 możliwości realizacji:

- co miesiąc (po 25 dniu danego miesiąca)

- kwartalnie (po 25 dniu danego kwartału)

- jednorazowo za okres I-Vi (od 1 do 12.06.2020 r.)