Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego.