W roku szkolnym 2021/2022 szkoła otrzymała z Instytutu Książki Wyprawki Czytelnicze dla uczniów klas I w ramach ogólnopolskiego projektu „Mała książka – wielki człowiek”. Projekt ten realizowany był ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem tego projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród najmłodszych.

W skład Wyprawki Czytelniczej weszły:

- „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych,

- „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – poradnik dla rodziców i opiekunów, który podpowiada, jak wspierać dziecko w nauce czytania,

- „Kreatywny alfabet” – plakat z literami do wycinania.

W naszej szkole wręczenie pierwszoklasistom Wyprawek Czytelniczych odbyło się podczas uroczystości pasowania na czytelnika.

Koordynatorami projektu byli szkolni bibliotekarze.

aktualnosci

aktualnosci

aktualnosci