KOCHANI  DZIADKOWIE !

                              Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach

z okazji Waszego Święta

życzą Wam

wszystkiego co w życiu najlepsze,

dobrego zdrowia, nieustającej radości

pomyślności i spełnienia marzeń.

             Do życzeń dołączają się również Dyrektor , Rada Pedagogiczna i pracownicy szkoły.

 W trosce o Wasze bezpieczeństwo  przy współudziale Komendy Miejskiej Policji w  Katowicach nasza szkoła włączyła się w akcję profilaktyczną, która ma na celu ostrzeżenie seniorów przed oszustami i ochronę  przed staniem się ofiarą przestępstwa. W związku z tym Wasi wnukowie otrzymali dla Was w formie kartki z życzeniami informacje postępowania w razie sytuacji zagrażających Waszemu bezpieczeństwu. Prosimy uprzejmie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zalecanych na poniżej zamieszczonej kartce.