W dniu 14 października 2021r, odbyła się uroczystość ,,Pasowania na ucznia”.

Przedstawienie w tym roku odbyło się pod hasłem ,,Jak oni ślubują”. Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenki, i odpowiadali na szereg pytań. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor mgr Aleksandra Musioł. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki.

Gratulujemy!!!