Wielki sukces naszej uczennicy Mai Tywonek z klasy VII b
 
 
w XXIV Zagłębiowskim Międzyszkolnym Festiwalu Piosenki pod honorowym patronatem prezydenta miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Nasza uczennica zajęła II miejsce prezentując piosenkę pod tytułem „Ale jestem” z repertuaru Anny Marii Jopek.  Maja po raz kolejny udowodniła, że potrafi wykorzystać swój doskonały warsztat muzyczny, ciepłą barwę głosu oraz w ciekawy sposób zinterpretować piosenkę.

 

Podsumowanie XXIV Zagłębiowskiego Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki

„To była prawdziwa uczta muzyczna”- tak jury XXIV Zagłębiowskiego Międzyszkolnego Festiwalu Piosenki podsumowało występy 64 uczestników reprezentujących 30 szkół województwa śląskiego.

Zgodnie z regulaminem 9 czerwca 2021 r. jury obejrzało, wysłuchało i oceniło młodych wykonawców pod kątem: doboru repertuaru, interpretacji, intonacji, dykcji oraz ogólnego wrażenia artystycznego.

Konkurs, który swym honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Będzina Łukasz Komoniewski, po raz pierwszy od 23 lat odbył się w formule dostosowanej do wymogów reżimu sanitarnego, czyli online. Nowa formuła z całą pewnością  nie wpłynęła na obniżenie poziomu artystycznego. Jury, po długiej debacie, przyznało nagrody i wyróżnienia  utalentowanym muzycznie uczniom klas I-III (1. kategoria), klas IV-VI (2. kategoria) oraz klas VII i VIII (3. kategoria).

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział, a zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca - dyplomy oraz atrakcyjne nagrody ufundowane przez Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego. Przypominamy, że Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty nr WE-KZ.537.16.2021 z dnia 25 lutego 2021r. XXIV Zagłębiowski Międzyszkolny Festiwal Piosenki znalazł się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.