3 maja 1791 roku wszyscy w Warszawie czekali na decyzję sejmu, który miał uchwalić konstytucję.

Tego dnia Polacy świętowali, cieszyli się i śpiewali:

 

            Witaj Majowa jutrzenko,

         Świeć naszej polskiej krainie,

         Uczcimy ciebie piosenką                 

        która w całej Polsce słynie.

                     Witaj Maj, Trzeci Maj       bis

                     U Polaków błogi raj

            Nierząd braci naszych cisnął,

            Gnuśność w ręku króla spała

            A wtem Trzeci maj zabłysnął

            I nasza Polska powstała

Konstytucja 3 Maja 1791 roku – Wikipedia, wolna encyklopedia

Konstytucja 3 Maja 1791 roku” . Jan Matejko

      

W trakcie zajęć edukacji zdalnej cały czas realizowane są postawy patriotyczne, które służą identyfikacji  narodowej i kulturowej.  W działaniach dydaktycznych i wychowawczych wspieramy rozwój intelektualny i moralny młodego pokolenia, dbamy o jego właściwą postawę, którą cechować powinien patriotyzm, umiłowanie ojczyzny i szacunek dla symboli i barw narodowych. Uczniowie klasy 4a uczestniczyli dzisiaj w lekcji o charakterze patriotycznym.  Poniżej prezentujemy prace uczniów naszej szkoły. Zachęcamy gorąco do obejrzenia .

Uczennica

Uczeń

praca ucznia 1

Praca ucznia 3

Praca ucznia

Praca ucznia 5