29 marca  odbyło się wyjątkowe spotkanie - wyjątkowe bo online, na platformie Teams,  gdzie uczniowie klas V-VIII  uczestniczyli w debacie szkolnej.


        Dyskusja stanowiła klamrę zamykającą obchody Dnia Patrona 2021, podczas których celebrowaliśmy 151 rocznicę powstania naszej szkoły.
        Liczne grono ponad 20 osób zastanawiało się nad tym, kim był Tadeusz Kościuszko, prywatnie i zawodowo, jakimi cechami charakteru się odznaczał, czym dzięki temu zasłynął; próbowaliśmy odpowiedzieć, jakie były jego dokonania i co po nim dziś zostało. Dyskusja miała głównie charakter konsyliacyjny, w której uczestnicy wymieniali się bardzo ciekawymi opiniami i dzielili interesującymi uwagami, zgodnie przychylając się do stanowiska o pozytywnym wpływie bohatera na dzieje Polski, Litwy czy USA.
         Tadeusz Kościuszko pozostał wzorem patrioty miłującego ojczyznę ponad dobro osobiste; symbolem walki o wolność i niepodległość w wielu krajach; uosobieniem kompetencji, uporu i pracowitości. Jego życie i działalność, postawy i wartości, którymi się kierował zaowocowały powstaniem ponadczasowej legendy oraz uznaniem go za najbardziej rozpoznawalnego  Polaka na świecie.
                                                                                      Zapraszamy na kolejne debaty.

                                                                                                                         Opiekunowie SU

 

Zobacz obraz źródłowy