Nasza szkoła aktywnie włączyła się w organizację katowickiej edycji czwartego Światowego Dnia Ubogich.

Dzięki wspólnym działaniom udało się pomóc ponad dwustu potrzebującym osobom znajdującym się w ubóstwie lub bezdomności. Grono organizatorów, patronów i darczyńców było imponujące – nie brakło wśród nich najwyższych śląskich władz samorządowych i kościelnych, głównych mediów regionalnych, czołowych fundacji charytatywnych i wreszcie szkół oraz przedszkoli. Naszej placówce udało się zmobilizować ponad trzydziestu ofiarodawców, dzięki czemu mogliśmy udzielić konkretnego wsparcia. Otrzymaliśmy od organizatorów podziękowania dla społeczności naszej szkoły – uczniów, rodziców, nauczycieli i wszystkich innych zaangażowanych osób. My też przyłączamy się do podziękowań dla tych z Państwa, którzy okazali serce, życzliwość, szczodrość. Bez Was świat byłby smutniejszy. Liczymy, że taki przykład zaowocuje kształtowaniem wolontaryjnych postaw naszych wychowanków.

Dziękujemy!