30 X 2020 odbyło się spotkanie pod pomnikiem na Skwerze Fojkisa, w związku z  obchodami z okazji Dnia Niepodległości i Dnia Wszystkich Świętych.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w tradycyjnym spotkaniu uczestniczyła p. dyrektor Aleksandra Musioł, przedstawiciel Rady Jednostki Pomocniczej Wełnowiec - Józefowiec,  oraz delegacja klasy 2a wraz z wychowawcą.

Pani dyrektor w krótkim przemówieniu podkreśliła niebagatelne znaczenie naszych patriotycznych zgromadzeń w pielęgnowaniu dumy, pamięci i lokalnej tożsamości.

Złożenie kwiatów i zniczy na płycie pomnika zakończyło uroczystość.