Zapraszamy wszystkie Mamy do obejrzenia i wykonania  wspólnie z dziećmi działań zamieszczonych w prezentacji.


Życzymy mile spędzonych chwil oraz składamy najserdeczniejsze życzenia

Nauczyciele świetlicy szkolnej.

Dzień mamy - prezentacja