Dni od 1 do 3 maja to zwyczajowo w Polsce pora obchodów tzw świąt majowych czyli Święta Pracy, Dnia Flagi i Święta Konstytucji 3V.

 

Święto Pracy celebrowane od końca XIX w. 1 maja, zostało ustanowione przez organizacje robotnicze na całym świecie dla upamiętnienia protestu robotników w USA krwawo stłumionego przez policję.

W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku, a obecnie 1 maja to dzień ustawowo wolny od pracy.

Należy dodać, że w dniu tym świętujemy rocznice wstąpienia Polski do dwóch organizacji międzynarodowych: NATO oraz UE

 

Dzień Flagi przypada 2 maja i jest obchodzony od 2004 roku.

Jednym z celów tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych oraz podkreślenie naszej świadomości narodowej i wspólnotowości.

Flaga Polski to jeden z istotniejszych symboli narodowych RP. Jest nią prostokątny płat tkaniny o zdefiniowanych barwach białym i czerwonym oraz proporcji 5:8, umieszczony na maszcie.

 

3 maja obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji z 1791 r - był to pierwszy taki dokument w Europie i drugi na świecie, będący kolejną próbą naprawy ustroju kraju i wybicia się na niezależność osaczonego państwa.

Dokument ten zmienił ustrój państwa na monarchię konstytucyjną. Regulował zasady funkcjonowania władz państwowych oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Wprowadzał trójpodział władzy na: ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą oraz znosił wolną elekcję i zasadę liberum veto. Ograniczył znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi. Gwarantował tolerancję religijną. Zgodnie z zapisami, chłopi zostali wzięci pod ochronę państwa.

 

źródło grafiki: iknurów.pl