4 grudnia 2019 roku uczniowie klas 1-3 wzięli udział w obchodach Dnia Regionalnego.

W Biesiadzie Śląskiej „Dzisiej gromy o tytkę szkloków” dzieci poznały m.in. tradycje barbórkowe, legendę o św. Barbarze, rozwiązywały krzyżówki, wyklejały puzzle. Każda klasa zaśpiewała śląską piosenkę. Zaprezentowano także klasowe prace plastyczne wykonane metodą projektu pt. „Moja miejscowość – miejsce, w którym żyję”. Na zakończenie wspólnej zabawy każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom i zgromadzone jako punkty „szkloki” w papierowej tytce.

Gospodarzami Dnia Regionalnego byli uczniowie klasy 3a wraz z wychowawczynią p. Hanną Kurką.