W dniu 10 października 2019r, odbyła się uroczystość ,,Pasowanie na ucznia”.
Przedstawienie w tym roku odbyło się pod hasłem ,,Jak oni ślubują”. Zgodnie z tradycją, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspólnie śpiewali piosenki, tańczyli oraz odpowiadali na szereg pytań, które wspólnie z prowadzącą osobą zadawali im jurorzy. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała Pani dyrektor mgr Aleksandra Musioł. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 im. Tadeusza Kościuszki.
Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali legitymacje, a na ręce samorządu zostały przekazane kroniki oraz akt nadania sali. Nie zabrakło też upominków od starszych kolegów. Dodatkową niespodzianką były zawieszki odblaskowe. Każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie i w radosnym nastroju udała się do sal na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.