Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia dla PM10 -

POZIOM II

Ryzyko