Jednym z założeń Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest

dbanie o zdrowie psychiczne i fizyczne naszych uczniów. Niejednokrotnie takie tematy pojawiają się na lekcjach polonistycznych. Klasy 6 w październiku w ramach lekcji języka polskiego wykonały projekt edukacyjny dotyczący dbania o własne zdrowie fizyczne
i psychiczne oraz o myśleniu o sobie pozytywnie. Poniżej prace uczniów w formie wystawki, jaką można zobaczyć w naszej szkole między piętrami.
Projekt realizowała w klasach 6 mgr Hanna Wilk.