W dniu 01 IX 2022 roku odbyła się uroczystość inauguracji nowego roku szkolnego.
Apel rozpoczął przewodniczący szkoły Jan Jacher z klasy 8c.

Następnie głos zabrała
pani Dyrektor  Aleksandra Musioł, która przywitała uczniów i ich rodziców oraz grono pedagogiczne.

W swoim przemówieniu nawiązała do bolesnych wydarzeń II wojny światowej, przedstawiła politykę oświatową państwa i omówiła priorytety pracy na rok 2022 / 2023. Delegacja uczniów złożyła kwiaty i znicze pod pomnikiem na skwerze Fojkisa.
Uroczystość zakończył występ uczniów z klasy 7a i 8b pod kierunkiem pani Gabrieli Burzyńskiej.