informujemy, że Uniwersytet Śląski Dzieci zapisuje dzieci z Ukrainy na swoje zajęcia za darmo.

Ta informacja jest już na stronie: https://dzieci.us.edu.pl/wiadomosci/studenci-z-ukrainy-studenti-z-ukra-ni - bezpłatny udział dzieci i rodziców z Ukrainy we wszystkich zajęciach i grup twórczych (status pełnoprawnego studenta UŚ.

Звертаємо Вашу увагу, що Сілезький дитячий університет зараховує дітей з України на заняття безкоштовно.

Ця інформація вже є на сайті:

https://dzieci.us.edu.pl/wiadomosci/studenci-z-ukrainy-studenti-z-ukra-ni 

безкоштовна участь дітей та батьків з України у всіх заходах та творчих колективах (статус повноцінного студента Сілезького університету.

 

Uniwersytet Śląski Dzieci w Katowicach