Szkolny konkurs matematyczny

„Plusik i Minusik”

2021 / 2022

 

WYNIKI KONKURSU

 

Klasa 2

Najlepsze wyniki uzyskali:

 

1 miejsce

Szewczyk Magdalena

233,5 punktów

 

2a

2 miejsce

Nieszwiec Wiktoria

231 punktów

 

2a

3 miejsce

Jamróz Franciszek

229 punktów

 

2a

         

4 miejsce

Socha Martyna

228,5 punktów

 

2b

5 miejsce

Pol Kinga

 

228 punktów

 

2b

Parachniewicz Olaf

228 punktów

 

2a

6 miejsce

Rysiok Wiktoria

 

227,5 punktów

 

2b

7 miejsce

Skraszewski Dawid

225,5 punktów

 

2b

8 miejsce

Gryc Zofia

225 punktów

 

2b

9 miejsce

Girzecka Magdalena

224,5 punktów

 

2b

10 miejsce

Nadolska Nadia

222,5 punktów

 

2a

                                                                                          Można było zdobyć maksymalnie 246 punktów

 

Klasa 3

Najlepsze wyniki uzyskali:

  1 miejsce

Piosczek Maria

242,5 pkt

3b

 2 miejsce

Wyciślok Anna

235 pkt

 

3a

 3 miejsce

Caputa Weronika

226 pkt

 

3a

                 

4 miejsce

Polański Szymon

223,5 pkt

 

3b

5 miejsce

Jacher Julia

217 pkt

 

3a

6 miejsce

Pobochii Anton

216,5 pkt

 

3a

7 miejsce

Szmatoła Julia

214,5 pkt

 

3a

8 miejsce

Rosół Zuzanna

207 pkt

 

3b

9 miejsce

Brol Hanna

205,5 pkt

 

3a

10 miejsce

Borowski Mateusz

202,5

 

3b

                 

                                                                                                      Można było zdobyć maksymalnie 244 punkty.

 

Gratulujemy!

 

 

Szkolny konkurs matematyczny „Plusik i Minusik”

 

REGULAMIN 

SZKOLNEGO  KONKURSU MATEMATYCZNEGO

„PLUSIK  I  MINUSIK”

DLA KLAS II i III

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań matematycznych,
  • utrwalanie treści matematycznych,
  • doskonalenie logicznego myślenia, umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych oraz wytrwałości w rozwiązywaniu łamigłówek umysłowych,
  • wdrażanie do samodzielności działania i myślenia.

 

Uczestnicy:  Uczniowie klas II  i  III

                

Termin:   Uczniowie rozwiązują test raz w miesiącu X, XI, XII, I, III, IV, V

 

Forma prezentacji:  Gablotka na półpiętrze „małej” szkoły:

  • regulamin konkursu,
  • najlepsze prace uczniów lub wzór testu.

Tabele wyników klasowych będą przekazywane wychowawcom klas.

 

Warunki udziału w konkursie:

  • Raz w miesiącu uczniowie rozwiązują przygotowany test matematyczny w obecności wychowawcy w czasie lekcji podczas nauki stacjonarnej.
  • W dniu rozwiązywania testów są one przekazane przez wychowawcę opiekunowi szkolnego konkursu ( p. Hania Kurka ).

 

Formy oceny:  Zadania są oceniane zgodnie z punktacją zapisaną na teście przy każdym  zadaniu 
                          i  na pierwszej  stronie. W czerwcu 2022 roku nastąpi podsumowanie całorocznej
                          punktacji i ogłoszenie wyników.

                          Przewiduje się dyplomy  i nagrody dla zwycięzców.

 

Opiekun konkursu: mgr Hanna Kurka