Projekt Edukacyjny - “Pierwiastkowe portfolio” projekt przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w zespołach dwuosobowych plakatu na temat jednego wybranego pierwiastka z układu okresowego.

Wymagania dotyczące pracy:

  • Format A3 w układzie pionowym
  • Na plakacie musza się znaleźć: symbol i nazwa pierwiastka, liczba atomowa i liczba masowa oraz zastosowanie pierwiastka przedstawione w sposób graficzny i obrazkowy
  • Technika wykonania prac dowolna

Cele konkursu:

  • kształtowanie kompetencji kluczowych tj. sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno - komunikacyjnymi; wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji
  • rozwijanie umiejętności pracy zespołowej

 

Termin: I półrocze 2021/2022

Koordynatorzy: Kamila Serwicka