Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego

 „ Pięknie czytam” dla klas I-VIII – rok szkolny 2021/2022

 

Cele konkursu:

  • promocja czytelnictwa,
  • budzenie zainteresowania wartościową literaturą dziecięcą i młodzieżową,
  • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
  • kształtowanie umiejętności pięknego czytania,
  • uczenie rywalizacji w miłej atmosferze.

Przebieg konkursu:

  • w konkursie biorą udział uczniowie klas I-VIII (po jednym przedstawicielu z każdej klasy w trzech kategoriach wiekowych I-III, kl. IV-VI oraz VII-VIII),
  • uczestnicy konkursu przygotowują do głośnego czytania fragment dowolnej książki o tematyce rodziny (prezentacja tekstu nie powinna przekraczać trzech minut) oraz otrzymują w trakcie konkursu do przeczytania krótki tekst wskazany przez komisję konkursową,
  • ocenie podlegać będzie: płynność, bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu,
  • konkurs odbędzie się 26 października w bibliotece szkolnej na  2 lekcji (kl. IV-VI) i 3 lekcji (kl. VII-VIII) w budynku przy ulicy Dekerta, a 29 października na 3 lekcji (kl. I-III) w budynku przy ulicy Józefowskiej,
  • ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się na początku listopada.

                                                               Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy konkursu:

Anna Marzec i Robert Kajstura