KONKURS SZKOLNY „CZTERY PORY ROKU W OBIEKTYWIE”

dla klas VII i VIII w roku szkolnym 2021/2022

 

KONKURS SZKOLNY „Cztery pory roku w obiektywie”

Cele konkursu

  • Rozbudzanie zainteresowania przyrodą własnego regionu.
  • Rozwijanie umiejętności dostrzegania zmian w przyrodzie w ciągu roku.
  • Rozwijanie sumienności i zdyscyplinowania w trakcie wykonywania zadania.
  • Propagowanie aktywnych form wypoczynku.
  • Zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury.

Konkurs adresowany jest  do uczniów klas VII i VIII.

Tematem konkursu jest prezentacja zmian w przyrodzie w ciągu jednego roku. Praca konkursowa powinna zawierać 4 zdjęcia wybranego przez siebie krajobrazu w 4 porach roku i opis zaobserwowanych zmian w przyrodzie, zawierając krótkie informacje oraz ciekawostki dotyczące pór roku.  

Praca może być przedstawiona w formie lapbooka, plakatu lub albumu.

Technika wykonania fotografii i format są dowolne.

Pracę konkursową należy złożyć do 15 maja 2022 r. u nauczyciela biologii.

Wszyscy Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają ocenę celującą. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.