Konkurs dla klas I-III "Zdrowy styl życia".

Regulamin konkursu plastycznego „Zdrowy styl życia” dla klas I-III

ORGANIZATORZY

Organizatorami konkursu jest pedagog i psycholog szkolny Szkoły Podstawowej nr 17 im. T. Kościuszki w Katowicach.

 

CELE KONKURSU

- celem konkursu jest promowanie w szerokim ujęciu zdrowego stylu życia

- dbanie o swoje bezpieczeństwo w domu, szkole i miejscach publicznych

- dbanie o kondycję fizyczną, promowanie aktywnego stylu życia

- dbanie o nawyki zdrowego żywienia

- dbanie o rozwijanie swoich zainteresowań i pasji

- kreatywne spędzanie wolnego czasu

 

UCZESTNICY

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I-III.

 

FORMA KONKURSU

- Uczniowie wykonują pracę plastyczną na kartkach A4

- Praca może być wykonana dowolną metodą plastyczną z wykorzystaniem różnych materiałów

- Praca powinna zawierać dane autora (imię, nazwisko, klasa)

- Praca musi być wykonana samodzielnie przez ucznia

- Każdy uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę plastyczną

- Prace należy przesyłać na platformę Moodle w zakładce Psychologa „Materiały, konsultacje, informacje I-III”

 

PRZEBIEG, ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU, NAGRODY

- Czas trwania konkursu od 18.01.2021 do 31.01.2021

 - Prace plastyczne należy przesyłać do 31.01.2021

- Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2021

- Nagrodami za 1, 2 i 3 miejsce będą dyplomy oraz drobne upominki