WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III "NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM"

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I - III

  "NIE ROZMAWIAJ Z NIEZNAJOMYM"

organizowanego w ramach Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły oraz Miejskiego Programu Profilaktycznego "Bezpieczne dziecko - przyjaciel Sznupka"

Celem konkursu było uwrażliwienie dzieci na zachowania związane z bezpieczeństwem w kontaktach z osobami nieznajomymi oraz ukształtowanie nawyku stanowczego odpowiadania NIE w sytuacjach budzących niepokój dziecka

I miejsce Nikola Przybyła klasa III b

II miejsce Kornelia Wojtacha klasa I b

III miejsce Paulina Wojtacha klasa III b

wyróżnienie Hanna Szyszko klasa I b

Gratulujemy!!!

Koordynatorzy konkursu: Anna Glinkowska, Joanna Dziuba