Całoroczny Szkolny Konkurs dla klas II i III „Tworzymy Księgę Życia” - regulamin. 

Spisujemy nasze marzenia, plan i dzielimy się sekretami na kartach wielkiej Księgi Życia uczniów szkoły nr 17.

Cele konkursu:

  • rozwijanie zainteresowań,
  • rozwijanie wyobraźni,
  • doskonalenie tworzenia swobodnych wypowiedzi,
  • wdrażanie do przelewania myśli na papier.

 Termin:  

Etap pierwszy

Uczniowie piszą w zeszycie lub na przygotowanej kartce swobodne teksty (w pierwszym lub drugim tygodniu)
                        – październik, listopad, grudzień, luty, marzec, kwiecień, maj.

Etap drugi

Jeśli pierwszy etap nie wyłoni zwycięzców – uczniowie z remisowym wynikiem piszą dodatkowy tekst w czerwcu.

 

Warunki udziału w konkursie:

  • Na początku każdego miesiąca uczniowie piszą swobodny tekst w obecności wychowawcy.
  • W dniu pisania tekstów są one przekazane przez wychowawcę opiekunowi szkolnego konkursu (A. Wasilewska).

 

Formy oceny:   

Pierwszy etap zakończony zostaje podliczeniem uzyskanych punktów z poszczególnych tekstów.

Ocenie podlega zawartość semantyczna a nie gramatyka i ortografia. Można uzyskać od 0 do 6 pkt.

Ocenie podlega pomysł na tekst, jego czytelność oraz logiczne powiązanie treści.

Wyniki zostają wywieszane raz w miesiącu.

 

W czerwcu 2020 roku nastąpi podsumowanie całorocznej punktacji i ogłoszenie wyników.

Wyłoniona zostanie trójka laureatów konkursu.

Przewiduje się dyplomy i nagrody dla zwycięzców.

 

mgr A.Wasilewska