Całoroczny szkolny konkurs poetycki w roku szkolnym 2022/2023

 

 

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU POETYCKIEGO

 

 

Cele konkursu

 • Zachęcenie uczniów do pisania i prezentowania własnej twórczości poetyckiej;
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni uczniów;
 • Doskonalenie warsztatu pisarskiego;
 • Dbałość o estetykę, zasady ortograficzne i interpunkcyjne;
 • Rozróżnianie metaforycznego znaczenia od dosłownego przekazu.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII;
 • Uczniowie prace konkursowe oddają do koordynatora konkursu;
 • Wygrane prace będą prezentowane w kwartalniku „Siedemnastka”;
 • Pod koniec roku zostaną wyróżnieni uczniowie, których prace były szczególnie wartościowe;
 • Prace muszą być pisane ręcznie;
 • Oceniana będzie zgodność z tematem, estetyka  i szata graficzna.

Tematy prac

 • Piosenka pod tytułem „Po co są marzenia?” z użyciem anafory i epifory - termin oddania: 31 października 2022;
 • Rymowanka o przesądach z użyciem epitetów – termin oddania: 30 listopada 2022;
 • Wiersz pod tytułem „Mój najpiękniejszy sen” z użyciem apostrofy – termin oddania: 20 grudnia 2022;
 • Wyliczanka z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu z użyciem pytania retorycznego -  termin oddania: 28 lutego 2023;
 • Piosenka pod tytułem „Mój talizman – co mi daje szczęście?” – termin oddania: 31 marca 2023;
 • Wiersz o ekologii uwzględniający pozytywne zachowania – termin oddania: 28 kwietnia 2023;
 • „Oda do moich bliskich” – termin oddania: 31 maja 2023;

 

Koordynator konkursu : mgr Hanna Wilk