Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie na pracę pisemną zorganizowanym przez Narodowy Bank Polski na temat: 

"Dbamy o wartość pieniądza" to motto Narodowego Banku Polskiego. Co to oznacza i dlaczego jest tak ważne?

Adresatami są uczniowie klas VII - VIII szkół podstawowych.

Prace konkursowe powinny być przygotowane w języku polskim,

o objętości nie mniejszej niż 5 stron i nie większej niż 10 stron formatu A4. Prace mogą zawierać elementy graficzne takie jak np.: zdjęcia czy wykresy. Do pracy należy załączyć bibliografię.

Pozostałe szczegóły zasad konkursowych znajdują się w regulaminie.

Prace należy nadsyłać do koordynatora do 8 października 2019 r. wraz z załącznikiem nr 2 - oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna niepełnoletniego uczestnika konkursu.

Powodzenia!

Koordynator: p. Ewelina Zbrońska - Langner