LEGITYMACJE SZKOLNE 

 

Wpłaty za zagubioną bądź zniszczoną legitymacje w kwocie 9 zł należy dokonywać na konto:

06 1020 2313 0000 3102 0515 0919

 

Uczniowie którzy otrzymują legitymację za darmo: 

Uczniowie klas I

Uczniowie, których legitymacja nie ma już miejsca na kolejne pieczęcie  (w takim przypadku należy oddać poprzednią legitymację)

 

Do wpłaty należy dołączyć podanie z danymi:

Imiona i  nazwisko

Data urodzenia

Adres zamieszkania

PESEL