Nasza szkoła używa dziennika elektronicznego firmy vulcan https://uonetplus.vulcan.net.pl/katowice/

Jeśli mają Państwo problem z dostępem bądź hasłem- prosimy o kontakt z wychowawcą. 

INSTRUKCJA DLA RODZICÓW