Projekt Edukacyjny - “Spojrzenie w przeszłość - historia w chemii” projekt przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w parach, prezentacji multimedialnej o tematyce dotyczącej historycznych odkryć chemicznych.

Cel konkursu:

  • Wzbudzenie szacunku i uznania dla osiągnięć naukowców sprzed wieków
  • Przedstawienie chemii jako nauki przyrodniczej, w której prawa rządzące podlegają ciągłej weryfikacji w zależności od stopnia rozwoju metodyki badań
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych tj. informatycznych, porozumiewania się w języku ojczystym oraz poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości

Termin: I półrocze 2020/2021 (klasy VII)

 II półrocze 2020/2021 (klasy VIII)

Koordynatorzy: Kamila Serwicka, Katarzyna Wojtków