W dniach 9-11 marca uczniowie klasy 8a pod kierunkiem pani Kaczmarek wykonywali projekt dotyczący obliczania pola powierzchni,

objętości i sumy krawędzi graniastosłupów o podanych podstawach. Projekt miał na celu wprowadzenie tych pojęć w sposób praktyczny (narysuj, wytnij itp) aby zmniejszyć problem przejścia z modelu do rysunku bryły na kartce i dać uczniom możliwość odwołania się do własnych doświadczeń.