Już niedługo, w listopadzie, będziemy przeżywać VI Światowy Dzień Ubogich.


Także i w tym roku nasza szkoła, dzięki życzliwości i pomocy rodziców, mogła przyłączyć się, w październiku,

do zbiórki niezbędnych artykułów dla tych, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji materialnej.

Ponadto nasi wolontariusze przygotowali kartki „z dobrym słowem” dla ubogich.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w zbiórkę za wielkie serce!