Projekty szkolne w roku 2022/2023

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

DUŻA ODZNAKA REGIONALNA „ŚLĄSK”

 

 1. Dużą Odznakę Regionalną mogą zdobywać uczniowie klas IV – VIII.
 2. Poszczególne zadania należy wykonać w roku szkolnym 2022/2023 (do końca maja)
 3. Realizację zadań należy potwierdzać u nauczycieli koordynatorów.
 4. Aby zdobyć dużą Odznakę Regionalną należy zrealizować 10 z 12 zadań, przy czym obowiązkowa jest realizacja jednego z dwóch zadań (zadanie 1 lub 5).
 5. Realizacje zadań dokumentujemy w formacie doc i przesyłamy na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 6. W warunkach pandemii koronawirusa wycieczki można odbyć wirtualnie (wystarczy wpisać adres strony internetowej zwiedzanego obiektu do dokumentu doc)

Uwaga ! zeszyt = dokument word w formacie doc.

W razie pytań do konkursu proszę pisać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Zwycięzca otrzyma nagrodę, a także ODZNAKĘ REGIONALNĄ z rąk PANI DYREKTOR na koniec roku szkolnego 2022/2023

 

Numer zadania

                       Zadanie

Sposób realizacji/dokument word/format doc

1.

Zdobyć pieczątkę jednego ze schronisk PTTK Beskidu Śląskiego.

Odbić pieczątkę schroniska PTTK w zeszycie oraz wpisać datę pobytu.

2.

Odnaleźć i udać się na dowolne miejsce pamięci poświęcone Wojciechowi Korfantemu.

 Zrobić sobie zdjęcie na tle miejsca pamięci (np. pomnik, tablica pamiątkowa etc. ). Zdjęcie wkleić do zeszytu. Odpowiedzieć na pytanie: Kim był Wojciech Korfanty ?

3.

Zwiedzić Muzeum Śląskie

w Katowicach.

(każdy wtorek jest dniem bezpłatnego wstępu dla wszystkich zwiedzających)

Wkleić bilet wstępu oraz napisać, co to jest bebok i podciep. Informacje można odnaleźć w czasie zwiedzania muzeum.

4.

Wymienić trzy zespoły muzyczne poruszające w swoich utworach tematykę związaną ze Śląskiem

i śpiewające po śląsku.

W zeszycie wpisać nazwy zespołów oraz przy jednym z nich tytuł śpiewanej przez niego piosenki.

5.

Zwiedzić kopalnię w województwie śląskim, która w 2017 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO

Wkleić bilet wstępu oraz poprosić przewodnika pracującego w kopalni o podpis potwierdzający odbycie wycieczki. Podać nazwę kopalni oraz miejscowość, w której się znajduje.

6.

Odbyć spacer po wybranym parku

i zidentyfikować gatunki pięciu drzew

i krzewów.

Zasuszone i opisane liście drzew i krzewów wkleić do zeszytu oraz wpisać nazwę parku. (ewentualnie dokładną jego lokalizację).

7.

Zapoznać się z gwarą śląską.

Stworzyć w zeszycie słowniczek gwary śląskiej składający się z 15 słów wraz z ich wytłumaczeniem.

8.

Wymienić składniki tradycyjnego śląskiego obiadu i podać przepis  

Napisać w zeszycie składniki obiadu śląskiego  i podać sposób przygotowania modrej kapusty.

9.

Zwiedzić trzy zabytki architektury Śląska.

W zeszycie wpisać nazwę i datę zwiedzanego zabytku. Wymagany jest podpis rodzica lub opiekuna, potwierdzający realizację zadania. Można również wkleić zdjęcie przedstawiające zabytek.

10.

Narysować herb Katowic.

Narysować w zeszycie herb Katowic.

11.

Odwiedzić średniowieczny zamek

w Będzinie.

Zwiedzić zamek i wieżę w Będzinie. Wkleić bilet wstępu na wieżę. Na podstawie legendy: http://www.legendyzwypraw.pl/legenda-o-borucie-na-bedzinskim-zamku/ wyjaśnij, skąd wzięła się nazwa przepływającej tamtędy rzeki.

12.

Odpowiedzieć, kiedy nastąpiło otwarcie wyjątkowego obiektu w Katowicach -perły architektonicznej i symbolu miasta.

Podać nazwę obiektu, datę otwarcia i naszkicować go w zeszycie.

 

 

Koordynator projektu mgr Małgorzata Jóźwiak

 

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY „JAK TO JEST ZROBIONE – PŁUCA, MÓZG, SERCE” dla klas VII i VIII, I półrocze roku szkolnego 2022/2023

 

 

„Jak to jest zrobione – płuca, mózg, serce”

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII i VIII, rok szkolny 2022/2023

 

Polega na wykonaniu modelu wybranego narządu, zademonstrowanie jego działania oraz omówienie budowy i funkcji.

 

Cele projektu:

 • zdobywanie i rozwijanie wiedzy o budowie i funkcjach wybranych narządów,
 • rozbudzanie zainteresowania funkcjami i działaniem układów obecnych w ciele człowieka,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • tworzenie warunków do samodzielnego poznawania poprzez obserwacje, eksperymentowanie, eksplorowanie,
 • rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.

 

Koordynator projektu mgr Małgorzata Jóźwiak

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY „Najdziwniejsze zwierzęta świata”

dla klas VI, rok szkolny 2022/2023

 

„Najdziwniejsze zwierzęta świata”

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VI, rok szkolny 2022/2023

 

Polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej lub lapbooka na temat najdziwniejszych zwierząt – pod względem wyglądu, miejsca występowania i sposobu życia – występujących na naszej planecie.

 

Cele projektu:

 • wzbudzenie zainteresowania otaczającym światem i poszerzenie wiedzy o zwierzętach,
 • poznanie najdziwniejszych zwierząt na świecie i ciekawostek z ich życia,
 • podnoszenie umiejętności w zakresie pracy z komputerem i przygotowaniem prezentacji multimedialnej,
 • rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

 

Koordynator projektu mgr Małgorzata Jóźwiak

 

 

 

 

KONKURS SZKOLNY „POZNAJĘ OTACZAJĄCY ŚWIAT SWOIMI ZMYSŁAMI”

dla klas VII i VIII w roku szkolnym 2022/2023

 

KONKURS SZKOLNY „Poznaję otaczający świat swoimi zmysłami”

Cele konkursu

 • Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk o człowieku.
 • Kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
 • Rozwijanie sumienności i zdyscyplinowania w trakcie wykonywania zadania.
 • Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni.

 

Konkurs adresowany jest  do uczniów klas VII i VIII.

Tematem konkursu jest prezentacja świata odbieranego przez nasze zmysły, wskazanie jak ważna jest ich rola w naszym życiu oraz jak istotne jest zachowanie ich w zdrowiu.

Praca może być przedstawiona w formie lapbooka, plakatu lub albumu.

Technika wykonania i format są dowolne.

Pracę konkursową należy złożyć do 15 maja 2022 r. u nauczyciela biologii.

Wszyscy Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają ocenę. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

                                                                                         Organizator konkursu, mgr Małgorzata Jóźwiak

 

 

KONKURS SZKOLNY „JAK ROŚLINY I ZWIERZĘTA SPĘDZAJĄ ZIMĘ”

dla klas V – VI w I półroczu roku szkolnego 2022/2023

 

KONKURS SZKOLNY „JAK ROŚLINY I ZWIERZĘTA SPĘDZAJĄ ZIMĘ”

 

Cele konkursu

 • Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych Uczniów.
 • Poznawanie nowych gatunków roślin i zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy.
 • Propagowanie aktywności na świeżym powietrzu.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VI.

Pracę konkursową należy złożyć do 15 grudnia 2022 r. u nauczyciela biologii.

Zadanie konkursowe

Wykonanie lapbooka, w którym należy umieścić informacje na temat sposobu, w jaki rośliny i zwierzęta spędzają zimę. Można wykorzystać swoje zdjęcia, np. ptaków.

Technika wykonania i format są dowolne.

Wszyscy Uczniowie, biorący udział w konkursie, otrzymają ocenę celującą. Za zajęcie I, II, III miejsca przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

                                                                               

                                                                                        Organizator  konkursu, mgr Małgorzata Jóźwiak