Projekt „Żyj zdrowo i aktywnie” będzie realizowany w III i IV 2021 r. w klasach II b, III a, III b.

Jako temat projektu wybrałyśmy zdrowy i aktywny tryb życia. Projekt edukacyjny został przygotowany po to, aby pokazać uczniom zalety świadomego odżywiania się, nauczyć ich dokonywać wyboru między tym, co zdrowe i odżywcze a szkodliwe, choć smaczne. Poza tym chcemy, aby dzieci rozumiały, że żyć zdrowo, to również znaczy spożywać zdrowe,  ekologiczne,  wartościowe  pokarmy-  czyli  po  prostu  zdrowo  się odżywiać. Uświadomić uczniom, że zdrowy tryb życia to  racjonalne żywienie w połączeniu z ruchem w ogóle, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ruch, na  świeżym powietrzu.

Cele ogólne:

- poznawanie zdrowego stylu odżywiania się

- wyrabianie nawyków higienicznego spożywania pokarmów

- wychowanie świadomego konsumenta

- zaproponowanie uczniom atrakcyjnych form spędzania czasu na świeżym powietrzu

- nabywanie umiejętności dbania o własne zdrowie, stosowania higieny osobistej i zasad

bezpieczeństwa oraz radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu.

 

Będziemy realizowały następujące przedsięwzięcia:

„Zmień chipsy na owoce”

„Od ziarenka do bochenka”

„Piję mleko, spożywam jego przetwory, jestem zdrowy”

 

Realizatorzy projektu: Iwona Rechowicz, Grażyna Marciniak, Aleksandra Wasilewska.