Szkoła Najlepszych jest to nowoczesny projekt edukacyjny, który będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020 przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach oraz 5 placówek z Katowic- w tym naszą szkołę.

To pierwszy tego typu projekt w mieście Katowice mający na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów wybranych szkół podstawowych, laureatów oraz finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych zainteresowanych rozwojem naukowym.

Celem projektu jest promowanie idei tutoringu. Tutoring opiera się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizowane i całościowe, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach. W tutoringu nie tyle chodzi o sprawdzanie, ile ktoś zapamiętał, co o wspomaganie procesu rozwoju – odkrywania talentów oraz rozwoju umiejętności samodzielnego myślenia i tworzenia. Szkoła realizuje zadania w zakresie przyjmowania przez ucznia:

- odpowiedzialności za swoją naukę,

- uczenia się przez całe życie,

- życia w postawie dialogu, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Proces wstępnej rekrutacji został przeprowadzony w każdej ze szkół podstawowych, w 2 etapie rekrutacja zostanie przeprowadzona, po przedłożeniu odpowiedniego wniosku, przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach. Program został objęty Patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Z naszej szkoły w projekcie bierze udział 6 uczniów klas VI- VIII

Koordynatorem programu w naszej placówce jest pani Anna Kaczmarek.