“BŁĘKITNY ZAKĄTEK” OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNO - ARTYSTYCZNY

Termin realizacji: 03.10.2022 - 31.05.2023

Cele projektu:

- Rozumienie znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin;
- Budowanie poczucia odpowiedzialności za właściwe gospodarowanie zasobami wody;
- Kształtowanie pozytywnych wzorców ekologicznych;
-Tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie
 i odkrywanie;
- Kształtowanie postawy otwartej na sztukę.

Koordynator projektu w szkole: Paulina Bocheńska