"Smaki życia czyli debata o dopalaczach"

Ulotka 1

Ulotka 2

Młodzież, zdrowie a substancje psychoaktywne

Test wiedzy o dopalaczach

Prezentacja1

Prezentacja2

Prezentacja3

Prezentacja4

Prezentacja5

Prezentacja6