Środowiskowy Program Profilaktyczny

 „ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ”

21.09.2020 r. – 11.12.2020 r.

 

 

Program w naszej szkole działa już od 2001 roku. Koordynatorem programu jest Gabriela Burzyńska. W ramach zajęć oferujemy dzieciom różne zajęcia. W ramach których uczniowie mają możliwość nadrobienia zaległości poprzez wykonywanie zadań samodzielnych i pracy w grupach, a także rozwijania swoich zainteresowań. W trakcie zajęć sportowych rozwijają swoje umiejętności motoryczne , usprawniają się w wybranych przez siebie grach sportowych. Mogą spróbować sił  w ciekawej dyscyplinie, którą jest szermierka.

Na zajęciach Ciekawej biologii uczniowie uczestniczą między innymi w zajęciach warsztatowych na terenie Pałacu Młodzieży w Katowicach. Zainteresowania i zdolności aktorskie rozwijają na zajęciach teatralnych. Stwarzają one możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie kolegów i koleżanek. Ponadto uczą  pewności siebie, dodają odwagi i pomagają w występowaniu przed większą publicznością. Przygotowują dzieci do brania udziału w szkolnych uroczystościach.

Dzięki tym zajęciom ćwiczą swoją dykcję, poprawną wymowę, poznają tajniki sztuki teatralnej. Na zajęciach plastycznych uczniowie doskonalą swój warsztat artystyczny.

Zajęcia mają na celu kształtowanie wyobraźni, pogłębiania wrażliwości na otaczający świat oraz poczucia estetyki, a także rozwijania umiejętności manualnych. Program zajęć w bieżącym roku szkolnym jest następujący:

 

 

PLAN ZAJĘĆ PROGRAMU

„ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ”

21.09.2020 r. – 11.12.2020 r.

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:

KLASA  1a –  poniedziałek  13.30 – 14.30 (p. H. Kurka, ul Józefowska s. 1)

KLASA  1b –  środa  13.30 – 14.30 (p. J. Leszczyńska, ul Józefowska s. 6)

KLASA 2a – wtorek i czwartek 8.00. – 8.30 (p. T. Jamróz ul Józefowska s. 12)

KLASA 2b – czwartek 7.40 – 8.40 (p. I. Rechowicz ul Józefowska s. 16)

KLASA 3a –  piątek  13.30 – 14.30  (p H. Kurka, ul Józefowska s. 11)

KLASA 3b – czwartek  12.30 – 13.30 (p. A. Wasilewska , ul Józefowska s.17 )

JĘZYK POLSKI KL. KL. 4,5 nieparzyste  wtorki 6.50 – 7.50  (p.  A. Baranowska, ul. Dekerta s. 3)

JĘZYK POLSKI KL. 6 –  wtorek 7.45 – 8.45 (p. A. Marzec, .ul. Dekerta s. 12)

JĘZYK POLSKI KL. 7–  parzyste wtorki  6.50 – 7.50  (p.  A. Baranowska, ul. Dekerta s. 13)

JĘZYK POLSKI KL 8 –  wtorek 6.50 – 7.50  (p. M. Kazuch, ul. Dekerta s. 30)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 4a,5a – nieparzyste czwartki 14.35– 15.35 (p. D. Józefowska, ul. Dekerta   s. 3)

JĘZYK ANGIELSKI  KL. 4B -  środa 7.45 – 8.45 (p. Białoskórska ul. Dekerta s. 4)

JĘZYK ANGIELSKI KL.  6 – parzyste czwartki 14.35– 15.35 (p. D. Józefowska, ul. Dekerta s.8)

JĘZYK ANGIELSKI KL,7 – czwartek 15.40– 16.40 (p. J. Komarnicka,  ul. Dekerta s. 27)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 8  –  czwartek  15.40– 16.40 (p. A. Komarnicka,  ul. Dekerta s. 26)

MATEMATYKA KL. 4,–  środa 6.50 – 7.50  (p.  A. Krzysiek, ul. Dekerta s. 3)

MATEMATYKA KL. 5 – wtorek 13.45 – 14.45 (p.  A. Krzysiek, ul. Dekerta s. 5)

MATEMATYKA KL. 6a, 6b piątek 12.45 – 13.45 (p. E. Lisak ul. Dekerta s 8)

MATEMATYKA KL. 6c poniedziałek 14.45 – 15.45 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 15)

MATEMATYKA KL. 7a i 7b czwartek 6.50 – 7.50 (p.  A. Krzysiek, ul. Dekerta s.13)

MATEMATYKA KL. 7c i 7d  poniedziałek  15.45 – 16.45 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 15)

MATEMATYKA KL 8 poniedziałek 15.35 – 16.35 (p. E.. Lisak, ul. Dekerta s. 30)

CHEMIA KL. 7,8  poniedziałek 15.35 – 16.35 (p. K. Serwicka ul. Dekerta s. 27)

FIZYKA KL. 7,8 wtorek 15.35 – 16.35 (p. K. Wojtków, ul. Dekerta s. 27)

 

SPORTOWE:

SPORT,  RUCH, ZABAWA – wtorek 17.30 – 18.30  (p. G. Burzyńska, ul. Dekerta sala gimnastyczna)

BAW SIĘ I ĆWICZ RAZEM Z NAMI (Szermierka) – czwartek  13.30 – 14.30   M. Zieliński ul. Józefowska , sala gimnastyczna)

 

TERAPEUTYCZNO – PEDAGOGICZNE:

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE (o charakterze) KL. 6b,  7c – środa 14.35 – 15.35 (p. J. Dziuba,          ul. Dekerta s. 13) 

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE  KL. 7a, 7b, 8b  czwartek 15.40 -16.40  (p. A Olszewska ul. Dekerta s. 26)

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY –  poniedziałek 15.30 – 16.30  (p. R. Gaweł ul. Dekerta sala gimnastyczna)

 

ARTYSTYCZNE:

TEATRALNE – piątek 15.30 – 16.30 (p. A. Glinkowska, ul. Józefowska sala gimnastyczna)

PLASTYCZNE – środa  13.30 – 14.30 (p. H. Kurka, ul Józefowska s. 1)

INNE: CIEKAWA BIOLOGIA –  co druga środa  14.30 – 17.30  (p. M. Malczewska, zajęcia        

     

w Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska)

 

 

POSZCZEGÓLNE TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU (np. wyjścia do teatru, kina, impreza integracyjna, udział prowadzącego w szkoleniu) ZAWSZE PO UZGODNIENIU Z KOORDYNATOREM.

 

Koordynator programu: Gabriela Burzyńska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ PROGRAMU

ŻYJ ZDROWO I Z GŁOWĄ”

10.02.2020 r. – 05.06.2020 r.

DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:

KLASA 2a – nieparzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. H. Kurka, ul Józefowska s. 12)

KLASA 3a – parzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. H. Kurka, ul Józefowska s. 12)

KLASA 2b – nieparzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. J. Leszczyńska, ul Józefowska s.6)

KLASA 3b – parzyste poniedziałki 13.30 – 14.30 (p. J. Leszczyńska, ul Józefowska s.6 )

KLASA 1a, 1b – nieparzyste środy 13.30 – 14.30 (p. A. Wasilewska, ul. Józefowska s. 17)

JĘZYK POLSKI KL. 4,5 – czwartek 14.30 – 15.15 (p. H. Wilk, ul. Dekerta s. 3)

JĘZYK POLSKI KL. 6 – czwartek 15.20 – 16.05 (p. H. Wilk, ul. Dekerta s. 3)

JĘZYK POLSKI KL. 7b, 7c , 8b – parzyste czwartki 14.30 – 15.30 (p. M. Kazuch, ul. Dekerta s. 26)

JĘZYK POLSKI KL. 7a, 8a – nieparzyste środy 14.30 – 15.30 (p. A. Olczyk, ul. Dekerta s. 13)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 4a, 5a, 5b – parzyste poniedziałki 13.45– 14.45 (p. D. Józefowska, ul. Dekerta s. 14)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 5c, 6 – parzyste poniedziałki 14.45– 15.45 (p. D. Józefowska, ul. Dekerta s. 14)

JĘZYK ANGIELSKI KL,7 – nieparzyste środy 14.40– 15.40 (p. J. Komarnicka, ul. Dekerta s. 25)

JĘZYK ANGIELSKI KL. 8 – parzyste piątki 14.40– 15.40 (p. J. Komarnicka, ul. Dekerta s. 13)

MATEMATYKA KL. 4 – środa 12.45 – 13.30 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 24)

MATEMATYKA KL. 5 – czwartek 13.45 – 14.30 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 24)

MATEMATYKA KL. 6a, 6b nieparzyste środy 14.45 – 15.30 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL. 6c, 6d nieparzyste środy 15.30– 16.15 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL. 7a parzyste środy 14.45 – 15.30 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL. 7b, 7c parzyste środy 15.30 – 16.15 (p. K. Czyż, ul. Dekerta s. 27)

MATEMATYKA KL 8 poniedziałek 15.30 – 16.30 (p. A. Gawor, ul. Dekerta s. 12)

CHEMIA KL. 7,8 parzyste wtorki 15.30 – 16.30 (p. K. Wojtków, ul. Dekerta s. 27)

FIZYKA KL. 7,8 nieparzyste wtorki 15.30 – 16.30 (p. K. Wojtków, ul. Dekerta s. 27)

SPORTOWE:

SPORT, RUCH, ZABAWA – czwartek 16.30 – 17.30 (p. G. Burzyńska, ul. Dekerta sala gimnastyczna)

KOMPUTEROWE:

DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY – parzyste czwartki 15.30 – 16.30 (p. B. Pocheć, ul. Dekerta s. 21)

TERAPEUTYCZNO – PEDAGOGICZNE:

SZCZĘŚLIWE DZIECIŃSTWO (psychoedukacyjne) – parzyste wtorki 14.30 – 15.30 (p. J. Dziuba, ul Dekerta gabinet pedagoga )

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE KL. 6b, 6d – wtorek 15.30 – 16.15 (p. A. Gawor ul. Dekerta s. 12)

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE KL. 5a, 5c – piątek 14.30 – 15.15 (p. A Gawor ul. Dekerta s. 12)

KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE – parzyste środy 13.30 – 14.30 (p. A. Wasilewska, ul. Józefowska s. 17)

PROFILAKTYKA WAD POSTAWY – piątek 13.30 – 14.0 0 ( p. G. Marciniak, ul. Józefowska sala gimnastyczna.)

ARTYSTYCZNE:

TEATRALNE – piątek 15.00 – 16.00 (p. A. Glinkowska, ul. Józefowska sala gimnastyczna)

INNE: CIEKAWA BIOLOGIA – co druga środa 14.30 – 17.30 (p. M. Malczewska, zajęcia w Pałacu Młodzieży w Katowicach ul. Mikołowska)

 

POSZCZEGÓLNE TERMINY I GODZINY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE, ZE WZGLĘDU NA POTRZEBY REALIZACJI PROGRAMU (np. wyjścia do teatru, kina, impreza integracyjna, udział prowadzącego w szkoleniu) ZAWSZE PO UZGODNIENIU Z KOORDYNATOREM. Koordynator programu: Gabriela Burzyńska