Szkoła Promująca Zdrowie : ”W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”

Rok szkolny 2020 / 2021

 Znalezione obrazy dla zapytania szkoła promująca zdrowie

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 jest Szkołą Promującą Zdrowie, co oznacza, że tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników szkoły)  podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska. Dzięki przystąpieniu do realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie (w 2008 roku) uzyskaliśmy już trzy certyfikaty: Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Certyfikat 2 stopnia oraz Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Istotnym rezultatem działania naszego programu jest stale poszerzająca się świadomość wśród uczniów i ich rodziców na temat zdrowia w holistycznym ujęciu (fizycznym, psychicznym i społecznym). Poprzez kompleksowe działanie możemy zauważyć realne zmiany w postępowaniu uczniów i ich troszczeniu się o zdrowie, potwierdzone wynikami ankiet.

 

Realizację pięcio letniego programu „ W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch”  zakończyliśmy w ubiegłym roku szkolnym. Po każdym roku realizacji dokonywaliśmy ewaluacji. W bieżącym roku szkolnym będziemy dokonywać autoewaluacji programu w celu przygotowania dokumentów potrzebnych do odnowienia Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W związku z tym , że zdrowie jest dla nas bardzo ważne w poszczególnych klasach zostaną przeprowadzone lekcje i pogadanki dla rodziców o następującej tematyce:

Pogadanki dla rodziców na zebraniach i uczniów na lekcjach (klasy 4 – 6 i 8 na lekcjach  wychowawczych, klasy siódme na wychowaniu do życia w rodzinie, wychowaniu fizycznym):   

 - klasy pierwsze                      

  „Zapobieganie wadom postawy”  I semestr

- klasy drugie

„Dlaczego warto jeść warzywa i owoce” I semestr

- klasy trzecie

„Znaczenie i sposoby hartowania organizmu” II semestr

- klasy czwarte

„Czynniki wpływające na niewłaściwe odżywianie”  II semestr

- klasy piąte

„Skutki złego odżywiania”        II semestr

- klasy szóste

„Higiena wzroku i słuchu”         II semestr

- klasy siódme

- „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych” (do realizacji na lekcjach wf i wychowania do życia w rodzinie) – cały rok,

Temat pogadanki dla rodziców klas siódmych: „Człowiek pod wpływem narkotyków. Co robić?” – II semestr

- klasy ósme

„Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”  ( lekcje wychowawcze  i informatyki)

Koordynatorami programu są: Gabriela Burzyńska i Joanna Dziuba.

 ______________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 jest Szkołą Promującą Zdrowie, co oznacza, że tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają: dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników szkoły) podejmowaniu przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska.

Dzięki przystąpieniu do realizacji programu Szkoły Promującej Zdrowie (w 2008 roku) uzyskaliśmy już trzy certyfikaty: Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Certyfikat 2 stopnia oraz Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Istotnym rezultatem działania naszego programu jest stale poszerzająca się świadomość wśród uczniów i ich rodziców na temat zdrowia w holistycznym ujęciu (fizycznym, psychicznym i społecznym). Poprzez kompleksowe działanie możemy zauważyć realne zmiany w postępowaniu uczniów i ich troszczeniu się o zdrowie, potwierdzone wynikami ankiet. Aby w pełni wykorzystać realizację programu niezbędne jest aktywne uczestnictwo polegające na współdziałaniu całej społeczności szkolnej, do której zapraszamy nowych członków. Obecnie realizujemy pięcioletni program SZPZ pt. „ W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch” ważny do 2020 roku. Koordynatorami programu są: Gabriela Burzyńska i Joanna Dziuba.

Znalezione obrazy dla zapytania szkoła promująca zdrowie

Realizacja Programu Szkoły Promującej Zdrowie pt. „W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch” w roku szkolnym 2019/2020 jest następująca:

Konkurs plastyczny dla klas 1 – 3 : „Budowanie szacunku wobec drugiego człowieka” Konkurs plastyczny dla klas 4 – 8 : „Pamiętamy o naszych obowiązkach”

Akcja – „Śniadanie na dobry start”

Pogadanki dla rodziców na zebraniach i uczniów na lekcjach

- klasy pierwsze: „Zapobieganie wadom postawy”

- klasy drugie: „Dlaczego warto jeść warzywa i owoce”

- klasy trzecie: „Znaczenie i sposoby hartowania organizmu”

- klasy czwarte: „Czynniki wpływające na niewłaściwe odżywianie”

- klasy piąte: „Skutki złego odżywiania”

- klasy szóste: „Higiena wzroku i słuchu”

- klasy siódme : „Uzależnienie od substancji psychoaktywnych”

Temat pogadanki dla rodziców klas siódmych: „Człowiek pod wpływem narkotyków. Co robić?”

- klasy ósme Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”

Bijemy rekord z FUNDACJA WOŚP

Śniadanie na Dobry Start + relacja

Konkurs plastyczny

Prezentacja