W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła przystąpiła

do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” - XVI edycja.

 

Program „Trzymaj Formę” skierowany jest do uczniów klas V – VIII szkół podstawowych, oraz ich rodziców. Jego główny cel dotyczy edukacji w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowaną dietę. Pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i kształtować ich prozdrowotne nawyki.

Więcej informacji na stronie - https://www.trzymajforme.pl/start-16

Koordynator programu – Małgorzata Jóźwiak